Centrum očkovacích látek

Clearingové centrum

KONTAKTY

Společné klientské centrum KZP

Avenier Tel.: +420 800 11 22 33

martin.mejzr@kancelarzp.cz
zdenek.beran@kancelarzp.cz
www.kancelarzp.cz

 

Poštovní adresa Clearingového centra:

Kancelář ZP – CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3

 

O Clearingovém centru

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou zdravotní pojišťovny působící v České republice, s účinností od 1. ledna 2012 povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování (stanovené Ministerstvem zdravotnictví podle Zákona o ochraně veřejného zdraví).

Pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných a likvidovaných očkovacích látek bylo zřízeno Clearingové centrum. Provozovatelem Clearingového centra je Kancelář zdravotního pojištění.

Funkce clearingového centra

  • evidence všech zálohových plateb,
  • evidence všech realizovaných plateb,
  • evidence skladových zásob deponovaných u poskytovatelů zdravotních služeb (PZS),
  • evidence ztrát, dle příslušné klasifikace (zejména evidence léčivých přípravků rozbitých, znehodnocených, nepoužitelných z důvodů zásahu vyšší moci, zlikvidované léčivé přípravky z důvodu závady a léčivé přípravky vrácené distributorovi),
  • přerozdělení skutečných nákladů (podíl jednotlivé pojišťovny na úhradě aplikovaných očkovacích látek, a to včetně jejího podílu na případné ztrátě) mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Do Clearingového centra předává informace distributor očkovacích látek (informace o očkovacích látkách dodaných jednotlivým PZS), zdravotní pojišťovny (informace o očkovacích látkách vykázaných jednotlivými PZS) a PZS, která provádějí pravidelná očkování (informace o dodaných očkovacích látkách, stavu zásob jednotlivých očkovacích látek, včetně informace o znehodnocených – zlikvidovaných očkovacích látkách).