Pozvánka: Jak stabilizovat příjmovou stránku v.z.p.?

Po přestávce a období letních dovolených Vás v rámci koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+ zveme na další seminář, na kterém budeme diskutovat oblast příjmové stránky systému zdravotní pojištění.

Detailní témata diskuse:

  • Jaké jsou přednosti a slabiny současného nastavení příjmové stránky systému veřejného zdravotního pojištění?
  • Jaké možnosti se nabízejí a jaké jsou jejich potenciální přínosy a úskalí?
  • Jaké jsou podmínky jejich realizace?
  • A kdo by mohl být hlavním tahounem těchto změn?

Své příspěvky přednesou MUDr. Roman Kraus, MBA a již tradičně i JUDr. Ladislav Švec.

Kdy: ve středu 20.9.2023 v 15.00

Kde: v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7

Svou účast prosím potvrďte na e-mail pavel.veprek@sdruzeniobcan.cz

Detaily semináře.