Kalendář akcí

Thu

12. 10.

Odborný panel: Mortalita po resekci jater

Wed

20. 9.

Příjmová stránka systému v.z.p. (seminář z cyklu Zdravotnictví 2030+)

Wed

29. 11.

Pracovní skupina pro kvalitu

Thu

7. 12.

Rada Kanceláře ZP