Plný rozsah péče

definice, vykázání, úhrada

Významná část cizích pojištěnců, bydlících v ČR (může jít o české občany), má nárok na plný rozsah zdravotní péče, hrazené českou ZP.

Tito pojištěnci se prokazují  žlutým Průkazem pojištěnce EU bydlícího v ČR, nebo Potvrzením o registraci, vydaným českou ZP

Na žlutém Průkazu pojištěnce EU bydlícího v ČR, nebo Potvrzení o registraci je vyznačen rozsah péče, na níž má pojištěnec nárok.

Pokud je zde uveden nárok na „věcné dávky v plném rozsahu“, poskytuje zdravotnické zařízení péči stejně jako v případě běžného českého pojištěnce. Žádné další tiskopisy není nutné vyplňovat.

Na žlutém Průkazu pojištěnce EU bydlícího v ČR, nebo Potvrzení o registraci je uvedeno zvláštní číslo pojištěnce.

Účtuje se vystavující české zdravotní pojišťovně na uvedené české číslo pojištěnce podle metodiky samostatnou fakturou (druh pojištění 4).