Ověření pojištění a výpomocná registrace zahraničních pojištěnců

  • Pokud byl nebo je ve vašem zdravotnickém zařízení ošetřen, nebo léčen pacient z EU, EHP, Velké Británie či Švýcarska, který nedisponuje (nedisponoval) evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo potvrzením, které ho nahrazuje), využijte možnost oslovit příslušnou instituci elektronicky, prostřednictvím portálu e-KZP

Portál e-KZP umožňuje poskytovateli zkontaktovat on-line elektronicky jakoukoliv zdravotní pojišťovnu, nebo obdobně definovanou instituci ve státech a požádat ji o vystavení dokladu o pojištění a o nároku pacienta.

Účelem je možnost vyúčtování nákladů české zdravotní pojišťovně. Ta si potom náklady prostřednictvím Kanceláře vypořádá se zahraničním systémem.

V případě získání dokladu ze zahraničí dojde v rámci portálu i k registraci pacienta u zvolené české zdravotní pojišťovny.

Obdržíte tak následně rovnou číslo pojištěnce, na jehož základě můžete náklady české ZP  běžným způsobem el. vyúčtovat.

  • Pokud byl nebo je ve vašem zdravotnickém zařízení ošetřen, nebo léčen pacient z EU, EHP, Velké Británie či Švýcarska, který disponuje (disponoval) evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo potvrzením, které ho nahrazuje), můžete jej prostřednictvím stejného portálu u zvolené ZP registrovat.

Na základě následně obdrženého českého čísla pojištěnce můžete náklady české ZP el. vyúčtovat.