Žádosti o výjimku z pojištění

Motto: „Některá pravidla umožňují výjimky."

Žádosti o výjimku z pojištění

Evropské předpisy určují, ve které zemi má být člověk pojištěn. Mělo by jít vždy o jeden jediný stát EU. Typicky jde o stát, na jehož území osoba pracuje, nebo odkud pobírá důchod. Pravidla pro určení příslušnosti ke zdravotnímu pojištění se přitom vztahují i na neaktivní rodinné příslušníky pracovníka nebo důchodce (děti, manžel/ka). Zcela neaktivní osoba (bez pracujícího manžela/ky, rodiče, nebo důchodce) má být pojištěna ve státě bydliště.

V reálném světě bývá situace často komplikovanější (různé kombinace zaměstnání, podnikání, rodiny s rodiči pojištěnými v různých státech atd.).

Pro řešení mimořádných situací umožňují předpisy EU udělení výjimky z uvedených pravidel. Smyslem výjimky je legalizovat řešení odlišné od základního určení příslušnosti k pojištění. Z podstaty tohoto právního institutu vyplývá, že musí jít o řešení zcela mimořádné.

Žádosti o výjimku výdělečně činných osob administruje v ČR Česká správa sociálního zabezpečení. Bližší informace naleznete zde.

Žádosti o výjimku ostatních osob administruje v ČR Kancelář zdravotního pojištění. Formulář pro podání žádosti naleznete níže.

Možnost podání žádosti o výjimku se netýká běžných situací omezených na ČR (tedy situací, kde se u osoby nevyskytuje žádný přeshraniční prvek).

    Žadatel

    Zákonný zástupce Je-li zadano zakonnym zastupcem ditete, ci sverene osoby, vyplnte nize uvedene identifikacni udaje

    Předmět žádosti

    Žádaný stav

    Důvod podání žádosti