Aktuální referenční hodnoty

Aktuální referenční hodnoty ukazatele Predikce a skutečnost počtu pacientů se vzniklým dekubitem v organizacích

Ukazatel je navržen do Národní sady ukazatelů zdravotních služeb (NSUZS) jako PQ0077xXX – Standardizovaný počet pacientů s dekubitem vzniklým v organizaci.