Vysoce Inovativní Léčivé Přípravky

Motto: „Účinnost je podmínkou efektivní úhrady."

Motto: "Účinnost je podmínkou efektivní úhrady"

Poskytovatelům zdravotní péče je zákonem uložena povinnost vyjít vstříc zdravotním pojišťovnám, držitelům registrace a odborným společnostem při sběru údajů o léčbě související s používáním vysoce inovativních léčivých přípravků nebo léčiv pro vzácná onemocnění a za úhradu prokazatelně vynaložených nákladů zajistit poskytnutí těchto údajů zdravotní pojišťovně nebo v anonymizované formě držiteli rozhodnutí o registraci tohoto přípravku. Legislativně je tato skutečnost ukotvena v novele zákona  48/1997 Sb. . Aktuálně je koordinací sběru údajů o léčbě těmito prostředky pro všechny zdravotní pojišťovny pověřena KZP a lze předpokládat, že dosavadní praxe bude u vybraných léčivých přípravků pokračovat i v budoucnosti.