Žádost o získání dokladu o pojištění ze zahraničí

Žádáme o ověření nároku na poskytnutí nezbytné zdravotní péče a vydání potvrzení dočasně nahrazující EHIC (REPL) pro níže uvedeného pojištěnce.
(Údaje označené * jsou povinné. V případě Německa, Nizozemí a Švýcarska prosím vyplňte i adresu případně pojišťovnu ve státě pojištění.)

např. 1993-06-03
např. 1993-06-03
např. 1993-06-03

Bydliště a pojišťovna ve státě pojištění

Identifikace žádajícího poskytovatele zdravotní péče

Které české pojišťovně budete péči vykazovat

Nepovinná příloha (např. naskenovaný doklad)