Apelujte na svého praktika

Přestože se informace a články o nadužívání antibiotik či užívání špatného typu antibiotik objevují ve vědeckých i běžně dostupných a populárních médiích stále častěji, neblahý a již dnes smrtící trend preskripce antibiotik v Česku pokračuje (viz článek „Je to tichý zabiják.“ Superinfekce a odolné bakterie řádí víc než kdy dřív). Vstoupili jsme opět do období respiračních onemocnění, kdy se plní čekárny nemocných a s tím roste preskripce antibiotik. V řadě případů odchází pacient s diagnózou angíny a předepsanými antibiotiky, byť většina z těchto angín je virového původu a antibiotika na ně jednoduše nezabírají.
Jak k tomu dojde? Vždyť praktický lékař by měl být pro pacienta garancí správně nastavené léčby. Navíc je pravidelně o správných praktikách preskripce informován z odborných kruhů, tedy od svých kolegů. Každopádně na otázku příčin špatné preskripce nezná v tuto chvíli odpověď prakticky nikdo v Česku.
Konkrétním nástrojem, jak s trendem špatné preskripce bojovat, je, že se praktický lékař seznámí s výsledky své vlastní preskripce a porovná je s doporučeními a s referenčními hodnotami ve svém okrese či na celostátní úrovni. Tyto výsledky jsou zdarma dostupné každému lékaři na Portálu ukazatelů kvality, kde mapujeme vývoj jeho preskripce v čase a srovnáváme jeho výsledky formou doporučení s ostatními výsledky.

Apelujte na svého praktického lékaře, ať se do tohoto Portálu zaregistruje a zjistí si, zda při léčbě svých pacientů postupuje správně.