Během 2 dekád bychom měli zvýšit produktivitu zdravotnictví o 50 %

Internetová televize Moje medicína připravila na léto rozhovor s ředitelem KZP, Ladislavem Švecem, na téma koncepčních změn ve zdravotnictví a fungování iniciativy zdravotních pojišťoven Zdravotnictví 2030+.

Kromě jiného je v rozhovoru zmíněna také klíčová role inovací ve zdravotnictví v podobě telemedicíny, robotizace a diagnostiky na dálku.

Obecně z rozhovoru vyplývá, jak zásadní je nahradit dojmy skutečnou prací s reálnými daty.

Zpestřete si léto krátkým ale úderným rozhovorem, který se týká nás všech. A pokud jste se doposud neseznámili s naší koncepcí udržitelného zdravotnictví, udělejte si čas na stránkách Zdravotnictví 2030+.

Krásné léto!