Bulletin názorů z diskuse koncepčních změn

Publikace Horizont 2030+ shrnuje postřehy shromážděné během prvního roku odborné diskuse návrhu Koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+. Obsahuje názory významných osobností českého zdravotnictví, publikované k jednotlivým
tématům v newsletteru Občan v síti.

Celé znění tohoto bulletinu si můžete přečíst zde.