Jsem důchodce či jeho nezaopatřený rodinný příslušník, bydlící v jiném členském státě

Na jaký rozsah péče mám nárok?

Máte nárok na plnou péči ve státě bydliště i v ČR.

Příklad

Český důchodce, který se přestěhuje do jiného členského státu, má v tomto státě i se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky nárok na plnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny.

 Poznámka

Pokud by však měl nárok na důchod i v zemi, kam se přestěhoval, ponese náklady na zdravotní péči stát bydliště. Kdo je nezaopatřeným rodinným příslušníkem, bude posuzovat instituce v zemi bydliště podle svých právních předpisů.

Postup pro uplatnění nároku

Hodláte-li se přestěhovat do jiného členského státu EU, obraťte se písemně nebo osobně na pobočku své zdravotní pojišťovny. Požádejte o vystavení formuláře S1.

Formulář předložte ve státě svého nového bydliště instituci, která zde hradí zdravotní péči.

U této instituce budete výpomocně zaregistrován a budete mít nárok na všechnu zdravotní péči jako místní pojištěnci. Příslušné dokumenty (nárokový doklad S072) si též mohou vzájemně vyžádat a zaslat dotčené instituce elektronicky.

Budete  nadále českým pojištěncem. Česká pojišťovna bude za vás instituci, u níž jste výpomocně registrován, hradit zdravotní péči.
Nárok na plný rozsah zdravotní péče vám bude zachován i v České republice. Můžete si tak vybrat, zda chcete být léčen ve státě bydliště nebo v ČR. Stejné nároky mají i vaši nezaopatření rodinní příslušníci.