Jsem rodinný příslušník pracovníka, bydlící v jiném členském státě

Na jaký rozsah péče mám nárok?

Na plnou péči podle předpisů státu bydliště i podle předpisů ČR

Příklady

1) Manžel pracuje a bydlí v ČR. Jeho nezaopatření rodinní příslušníci bydlí ve Velké Británii.
 

Postup pro uplatnění nároku
Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu se žádostí o vydání formuláře S1.
 Tento formulář je třeba předložit nebo zaslat instituci, která hradí zdravotní péči v místě bydliště vašich nezaopatřených rodinných příslušníků.

Pokud znáte zahraniční instituci rodinných příslušníků, může jim elektronický nárokový doklad S072 zaslat na vaše vyžádání přímo česká ZP. Stejně tak si může elektronický doklad o nároku S072 od české ZP vyžádat i přímo zahraniční pojišťovna.

Na základě  formuláře S1 (nebo elektronického nárokového dokladu S072) budou vaši nezaopatření rodinní příslušníci ve státě svého bydliště zaregistrováni. Budou mít nárok na veškerou zdravotní péči jako místní pojištěnci. Náklady na tuto péči však ponese vaše zdravotní pojišťovna.