Česko je páté v Evropě

Ze statistiky Evropské komise za rok 2020 (EK vztahuje tyto údaje s více než ročním odstupem) vyplývá, že Česko je pátým nejčastějším poskytovatelem pacientem hrazených plánovaných zdravotních služeb v Evropě (13 083 případů). Před Českem je častějšími poskytovateli přímo hrazených služeb pro zahraniční pojištěnce již jen Německo, Belgie, Španělsko a Portugalsko, a to zejména díky sousedící Francii, jejíž pojištěnci jsou naopak suverénně největšími zdravotními evropskými turisty. Ve statistice jsou navíc zahrnuty pouze případy, u kterých došlo dodatečně k refundaci nákladů pojišťovnou.

Vysoké umístění Česka je dokladem atraktivity českého systému poskytování zdravotní péče pro pacienty z jiných zemí. Zdaleka nejčastějšími příjemci péče zde jsou přitom polští pojištěnci (7 948). Výsledek českého zdravotnictví by mohl být v porovnání s ostatními státy ještě zajímavější, pokud by údaje do statistiky poskytly německé nemocenské pokladny (jejich údaje bohužel ve statistice chybí), pro něž jsme logicky blízkým řešením poskytované péče.
Obecně lze konstatovat, že v Česku historicky existují předpoklady pro vyšší využití kapacity zdravotnických zařízení ve vztahu k poskytování plánovaných zdravotních služeb pojištěncům z jiných států EU. Bohužel není tato možnost zvýšení příjmů českého zdravotnického systému výrazněji systematicky podchycena, podporována a propagována.

Podrobnější informace vám nabízíme v naší Statistické ročence 2021.