Čeští pojištěnci ošetřeni nejčastěji v Polsku. A levně.

Téměř 69 tis. případů českých pojištěnců ošetřili v roce 2023 zdravotníci v Polsku, což je v porovnání s předchozím rokem pokles přibližně o 10 tis. případů. Plánovaně, a bez souhlasu své zdravotní pojišťovny, jezdí čeští pojištěnci do Polska nejčastěji za stomatologickými výkony a pro léky dlouhodobě nedostupné na území ČR. Důvodem je cena, která je pro české pacienty na území Polska velmi příznivá a dále jistě není bez zajímavosti i skutečnost, že Polsko uznává české eRecepty. Čeští pacienti si tuto zdravotní péči (za kterou vycestovali bez souhlasu své zdravotní pojišťovny) sami zaplatili a následně požádali o refundaci.

Dalších více než 66 tis. případů českých pojištěnců bylo ošetřeno na Slovensku.

Celkově pak v roce 2023 bylo v zahraničí za zdravotní péči o české pojištěnce vyúčtováno téměř 171 tis. případů, přičemž největší díl uplatněných skutečných nákladů v penězích i objemu využily osoby pojištěné mimo stát bydliště, tedy na základě předložení tzv. nárokového dokladu.

Průměrné náklady na ošetření na jeden případ činily 7 122 Kč (meziroční nárůst přibližně o 1 000 Kč). Právě polští zdravotníci ošetřili české pojištěnce v průměru za 1 942 Kč, zatímco třeba na Slovensku je průměrný náklad více než trojnásobný (6 025 K), a třeba ve Velké Británii dosahuje tento průměr v roce 2023 částky 40 104 Kč.

Více podrobností najdete v aktuální Statistické ročence KZP.