Co lze změřit, dá se i řídit a zlepšovat. Platí to nejen v kardiologii

Onemocnění oběhové soustavy patří mezi nejčastější invalidizující onemocnění i hlavní příčiny úmrtí v Česku. Nepřekvapí tedy, že jde o jednu z prioritních oblastí veřejného zdravotního pojištění, pokud jde o měření a sledování kvality poskytované péče. Kancelář zdravotního pojištění ve spolupráci s odbornou společností připravila vhodný ukazatel z oblasti péče o pacienty s akutním infarktem myokardu. Jde o kvalitní a robustní indikátor, který bude dále upřesňován, zní od odborné společnosti. Do budoucna by se mohl stát nástrojem pro hodnocení specializovaných center, podobně jako je tomu již v případě péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.

Měřením kvality zdravotních služeb pověřily Kancelář zdravotního pojištění, po domluvě s ministerstvem zdravotnictví, zdravotní pojišťovny v roce 2019. Význam tohoto úkolu podtrhla také současná vláda tím, že se k němu přihlásila ve svém programovém prohlášení.

„Ukazatele kvality slouží k tomu, abychom v první fázi dokázali objektivně popsat realitu systému, a pak na ni navázali kroky, které budou směřovat ke zvýšení kvality a efektivity poskytovatelů zdravotních služeb a zvýšení výkonnosti systému jako takového,“ vysvětlil na kulatém stole Zdravotnického deníku k tématu sekundární prevence, kvalita péče a data v oblasti kardiovaskulárních zdraví ředitel KZP Ladislav Švec.

Více se dočtete v aktuálním článku Zdravotnického deníku.