Data patří pacientům

Dne 15.9. se v diskusním fóru kulatého stolu platformy Ministr Zdraví diskutovalo za účasti zástupců ministerstva zdravotnictví a pacientských organizací, ale i expertů z oblasti ekonomie, práva, statistiky na téma, jak v roce 2022 pracovat se zdravotnickými daty a komu tato data patří.

Diskuse moderovaná Martinem Veselovským se v řadě ohledů stočila na výstupy z Portálu ukazatelů kvality KZP, ale také na téma existujících nástrojů zdravotních pojišťoven, které v rámci představ diskutujících účastníků jdou správným směrem z pohledu práce se zdravotnickými daty. V diskusi jsou zmíněny také chystané legislativní změny iniciované na národní úrovni či na úrovni EU.

Celý záznam diskuse najdete zde.