Digitalizace zdravotního pojištění vše zjednodušuje

Za dvacet let své činnosti Kancelář zdravotního pojištění vyúčtovala a uhradila zdravotní péči za téměř čtyři miliony pojištěnců v hodnotě zhruba 19 miliard Kč, ke kterým přidala v uplynulých dvou letech dalších šest miliard Kč. Systematicky rozvíjí i oblast digitalizace.

Kancelář zdravotního pojištění (KZP) plní od roku 2001 úlohu tzv. styčného orgánu a zajišťuje uplatňování nároků při poskytování zdravotní péče pro občany ČR pracující nebo cestující v zemích EU, stejně jako pro pojištěnce ze zemí EU v ČR.

K naplnění nařízení EU o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a prováděcích pravidel, stanovujících výhradně elektronickou komunikaci prostřednictvím nadnárodního systému EESSI, KZP vybudovala národní aplikaci (APKZP), zajišťující vnitrostátní i mezinárodní komunikaci mezi zdravotními pojišťovnami ČR a ostatních států Evropy.

Nás zaujalo řešení e-KZP, propojující procesy administrace zdravotního pojištění s procesy, potřebami a povinnostmi zdravotníků i jejich pacientům.

Na dopady změn pro uživatele, benefity, vývoj objemů služeb a další rozvoj řešení jsme se zeptali vedoucího IT projektů Kanceláře zdravotního pojištění, Jiřího Čížka.

Celý článek a rozhovor s naším kolegou, Jiřím Čížkem, v časopise CHIP si můžete přečíst zde.