Do Česka plánovaně za nákladným ošetřením

Počet případů, kdy cizí pojištěnci v roce 2022 cestovali do Česka za plánovanou zdravotní péčí, je z pohledu počtu léčení všech cizích pojištěnců sice okrajový (0,2 % z celkových 448 tis. případů), nicméně z pohledu finančního dopadu jde o péči poměrně významnou. Hodnota případu plánované péče v průměru dosáhla téměř 206 tis. Kč, což je nárůst o 20 tis. korun v porovnání s rokem 2021. Péče, za níž do Česka cizí pojištěnci plánovaně cestují, je tedy podstatně nákladnější než běžná průměrná ošetření.

 

Jednoznačně nejvíce tuto plánovanou péči využívali pojištěnci Slovenska (780 z 987 případů), výrazně méně se na ní v závěsu podílí pojištěnci Velké Británie (82) a Německa (47). Celková hodnota plánované péče, která bude následně českému systému uhrazena zahraničními systémy veřejného zdravotního pojištění, činí více než 203 mil. Kč.

 

Více podrobností najdete v aktuální Statistické ročence KZP.