Do Česka plánovaně za nákladným ošetřením

Počet případů, kdy cizí pojištěnci v roce 2021 cestovali do Česka za plánovanou zdravotní péčí, je z pohledu počtu léčení všech cizích pojištěnců sice okrajový (0,2 % z celkových 274 tis. případů) – nejvíce zdravotní péči tradičně využívají cizí pojištěnci, kteří v Česku bydlí – nicméně z pohledu finančního přínosu jde o péči poměrně významnou. Hodnota případu plánované péče v průměru dosáhla téměř 186 tis. Kč, zatímco průměrné náklady běžného léčení cizích pojištěnců se pohybují v řádu jednotek tisíc korun. Jednoznačně nejvíce tuto plánovanou péči využívali pojištěnci Slovenska, výrazně méně se na ní v závěsu podílí pojištěnci Velké Británie a Německa. Celková hodnota plánované péče, která bude následně českému systému uhrazena zahraničními systémy veřejného zdravotního pojištění činí více než 112 mil. CZK.

Více podrobností najdete v aktuálně vydané Statistické ročence KZP.