Doplnili jsme první chirurgické ukazatele o rok 2022

Záměrem tvorby ukazatelů kvality je také jejich pravidelná aktualizace o nové datové vstupy. Jsme rádi, že jsme vstupní data roku 2022 doplnili na Portálu ukazatelů kvality KZP u tří ukazatelů z oblasti chirurgie:

U všech ukazatelů nově tedy referenčně sledujeme tříleté období let 2020-2022, ale ve výstupech najdete jednotlivé roky od roku 2018. Výstupy si tedy můžete filtrovat podle své vlastní potřeby. Další ukazatele z oblasti chirurgie i dalších sledovaných oblastí doplníme o data za rok 2022 co nejdříve.