Dvojnásobné náklady na léčení cizích pojištěnců

Za rok 2022 jsme v KZP vyúčtovali zahraničním institucím za péči jejich pojištěnců v Česku celkem 2,597 miliardy Kč, což je v porovnáním s předchozím rokem 2021 více než dvojnásobný nárůst. Důvodem tohoto velkého skoku je nárůst případů ošetření cizích pojištěnců v Česku v roce 2022 především v důsledku vyúčtování covidových vakcín za roky 2021 a 2022 a dále nově zavedená, tzv. agregovaná platba pro stomatology za registrovaného pojištěnce.

Největší podíl cizích pojištěnců z celkových 448 tis. případů, konkrétně 60 %, pochází z Německa, dále z Rakouska (17 %) a Slovenska (13 %). Díky plánované péči však na občany Slovenska připadá 30 % celkových nákladů.

Celkové vykázané náklady na léčení českých pojištěnců v jiných státech rovněž meziročně vzrostly, ovšem „pouze“ na 1,094 miliardu Kč.

Kladné saldo ve výši cca 1,5 miliardy Kč bude po vypořádání úhrad čistým příjmem českého zdravotnictví.

 

Více podrobností najdete v aktuálně vydané Statistické ročence KZP.