Elektronizace hodná 21. století

Jak vypadá reálný dopad úspěšné elektronizace ve zdravotnictví lze názorně prezentovat na životních situacích pojištěnců, kteří se v průběhu roku 2021 potřebovali zaregistrovat či deregistrovat ze systému českého zdravotnictví, potřebovali potvrdit existenci svého nároku, případně dobu pojištění a jiné své nároky ze zdravotního pojištění s mezinárodním prvkem.
Celá tato agenda je zpracovávána v systému AP KZP, který KZP vyvinula před lety, a v němž je v současnosti pracovníky zdravotních pojišťoven a KZP zpracováváno přibližně 20 000 změn pojištění měsíčně a uhrazeno dalších 35 000 účetních případů.
Vezmeme-li v úvahu, že jen počet mezinárodně zaslaných a obdržených elektronických dokumentů přesahuje 4000 denně, představuje systém významnou úsporu na poštovném i času pracovníků institucí.

Podrobnější informace vám nabízíme v naší Statistické ročence 2021.