Historický nárůst sběru dat VILP

KZP byla v roce 2008 pověřena zdravotními pojišťovnami realizovat činnosti nezbytné pro sběr dat o účinnosti, bezpečnosti a ekonomické náročnosti vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP) v reálné klinické praxi v prvních letech po uvedení na trh. Rozsah sbíraných dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích je klíčovým a nejdiskutovanějším prvkem, protože musí přispět ke zhodnocení přínosu léčiva, ale současně nesmí zatěžovat zdravotnické pracovníky nadbytečnou administrativou.

V roce 2021 dosáhl počet projektů VILP zatím historického maxima. V průběhu roku bylo administrováno celkem 33 projektů, přičemž ke konci roku 2021 bylo aktivních 25 z těchto projektů, v nichž bylo celkem léčeno více než 1500 pacientů s převážně hematoonkologickými a onkologickými nemocemi.

Podrobnější informace vám nabízíme v naší Statistické ročence 2021.