Hodnocení 2. ročníku Komise pro cerebrovaskulární péči

Již druhým rokem připravila KZP ve spolupráci se zástupci odborného registru RES-Q podklady pro hodnocení kvality péče o pacienty po cévní mozkové příhodě v komplexních cerebrovaskulárních centrech (KCC) a iktových centrech (IC). Podklady za rok 2022 jsme připravili všem centrům a jejich registrovaným uživatelům v sekci Sada ukazatelů kvality péče o pacienty s CMP.

Výstupy pro účely zpětné vazby a kontroly jsme umístili uživatelsky vstřícně v samostatném dokumentu zcela na začátku v záhlaví ukazatele. Výstupy ostatních poskytovatelů jsou v těchto tabulkách automaticky anonymizovány, takže každý poskytovatel vidí pouze své vlastní výstupy.

Aktuálně je hodnocení Komise pro cerebrovaskulární péči ve fázi zpracování zpětné vazby ze všech center, nicméně již nyní lze konstatovat, že zpětná vazba ve všech centrech byla velmi konstruktivní a v řadě případů byly již nyní přijaty potřebné kroky ke zlepšení kvality péče o pacienty s CMP.