V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou zdravotní pojišťovny působící v České republice, s účinností od 1. ledna 2012 povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování (stanovené Ministerstvem zdravotnictví podle Zákona o ochraně veřejného zdraví).

Pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných a likvidovaných očkovacích látek bylo v rámci KZP zřízeno tzv. clearingové centrum
Kanceláři ZP předávají informace distributor očkovacích látek (informace o očkovacích látkách dodaných jednotlivým PZS), zdravotní pojišťovny (informace o očkovacích látkách vykázaných jednotlivými PZS) a PZS, která provádějí pravidelná očkování (informace o dodaných očkovacích látkách, stavu zásob jednotlivých očkovacích látek, včetně informace o znehodnocených – zlikvidovaných očkovacích látkách).

Prosíme v této souvislosti poskytovatele o hlášení do clearingového centra Kanceláře zdravotního pojištění o stavu očkovacích látek.
Ideálně pak vyplněním formuláře zde:

online formulář

Výhodami online vyplnění je především automatické potvrzení o odevzdání hlášení na email, automatické doplňování počátečních stavů očkovacích látek z minulého období a možnost opravy chybně zaslaného hlášení opětovným vyplněním.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít Online formulář, je možné hlášení zaslat poštou, nebo emailem.

Pro stažení formuláře ve formátu XLSX nebo PDF pro zaslání poštou nebo emailem klikněte na jednu z ikon níže.

Informace o adrese, kam zaslat hlášení je uvedena přímo na formuláři. Údaje o pravidelném očkování je potřeba nahlásit do Clearingového centra nejpozději do 31. 7. 2021

KONTAKTY:

Společné klientské centrum KZP – Avenier Tel.: +420 800 11 22 33

Kancelář ZP – CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3 Email: martin.mejzr@kancelarzp.cz, zdenek.beran@kancelarzp.cz
Web: www.kancelarzp.cz
Formulář ke stažení ve formátu XLSXLSX PDF