Jak by měla vypadat dělba odpovědností a kompetencí v řízení zdravotnictví?

Pavel Vepřek: „Harmonie mezi kompetencemi a odpovědnostmi je klíčová pro dobré fungování jakékoli organizace nebo systému. V našem zdravotnictví jsme s jejich správným nastavením dlouhodobě na štíru. Kořeny dnešního stavu, který pokládáme za normální, leží v době transformace našeho zdravotnictví ze státního systému do nestátního, pluralitního, který je většinově financován prostřednictvím veřejného zdravotního pojištění.“

Ladislav Švec: „Chceme-li i v příští dekádě zachovat alespoň přibližně aktuální úroveň dostupnosti a kvality služeb pro všechny, bude nutné opravdu významné zvýšení produktivity, zlepšení logistiky a organizace zdravotních služeb, a to na geografické i věcné úrovni.“

Jakub P. Hlávka: „Ačkoliv se za poslední dvě dekády objem prostředků na zdravotnictví navýšil velmi výrazně a Česko patří mezi premianty ve finanční dostupnosti péče, v oblasti udržitelnosti systému jsou nyní velké rezervy, které se prohloubí v souvislosti se stárnutím populace. Máme jen několik let s tím něco udělat, než začne kvalita a dostupnost péče velmi výrazně upadat.“

Petr Smejkal: „Generační obměna by prospěla, zejména v čele odborných společností. Řešením by byl též větší důraz na kvalitu postgraduálního vzdělávání, zavedení povinných písemných atestačních zkoušek každých deset let apod.“

Celý text Občana v síti včetně shrnutí dalšího semináře a ankety osobností blízkých zdravotnictví najdete zde a na stránkách Zdraví 2030+