Zdravotnictví 2030 +

Motto: "Ne revoluce, ale naplnění stávajícího systému."

Zdravotnictví 2030+

České zdravotnictví brzy narazí na své limity. Naučilo se plošně utrácet, ale nedokáže řídit a zvyšovat výkon. Přes masivní subvence se víc a víc služeb přesouvá do šedé zóny přímých plateb. A demografický vývoj před námi se jako Damoklův meč blíží k bodu obratu. Vyzýváme proto všechny, komu není budoucnost lhostejná, aby se připojili k naší iniciativě! Společně dotvořme, projednejme a prosaďme návrh koncepčních změn! Naším cílem je udržitelné zdravotnictví pro další generaci.

Realita

Demografický deficit, prohlubující se neúprosně v letech 2030-2060. Změna priorit státního rozpočtu. Individualizace léčení a související mimořádné náklady. To vše vede k nezbytnosti koncepčního upgrade organizace a financování zdravotních služeb pro další generaci.

Odvaha

Řešení jedné nemoci jednoho člověka několika různými institucemi není efektivní z podstaty. Dokáže se část státní správy vzdát kousku své autority ve prospěch celku? Budeme pod tlakem schopni skutečné koncepční změny?

Komplexnost

Organizace a financování zdravotních služeb je jako puzzle, ve kterém každý zásah ovlivňuje souhru ostatních částí. Proto je nutné počítat se souběžnou úpravou ve všech klíčových oblastech. Řešit, co bude po nás, každopádně není slabost, ale síla.

Efektivita

Nevytvářejme nový systém, ale naplňme obsahem ten současný! Nebojme se navrhnout skutečné změny. Jedna nemoc, jeden člověk, jedna pojišťovna.

Vyváženost

Jen pokud se nám podaří složit puzzle, které dává v dílku, i celku smysluplný obraz, můžeme usilovat o jeho prosazení v reálném životě a práci dokončit. Půjdeme od obecného ke konkrétnímu. Žádný dům totiž nenabídne víc prostoru na špatně vyměřených základech.

Iniciativa Zdravotnictví 2030+ je apolitická a nadstranická. Klade si za cíl vytvoření konceptu udržitelného zdravotnictví ČR a jeho prosazení do reálného života. Její výjimečnost spočívá v tom, že do diskuse přináší konkrétní předjednané varianty řešení. Vznikla na základě mnohaleté koncepční diskuse na půdě Kanceláře zdravotního pojištění, jako výraz společenské odpovědnosti zdravotních pojišťoven a jejich aktivního zájmu o budoucnost českého zdravotnictví a veřejných služeb obecně.

Podrobnosti o celé koncepci udržitelného zdravotnictví, jednotlivých seminářích a členech užšího týmu řešitelů této myšlenky najdete zde.