Manuál zdravotních pojišťoven k zajištění budoucnosti českého zdravotnictví

TISKOVÁ ZPRÁVA Svazu zdravotních pojišťoven

Zdravotnictví 2030 představuje manuál zdravotních pojišťoven k zajištění budoucnosti českého zdravotnictví

Praha 28. února 2024

Koncepci udržitelnosti českého zdravotnictví mají k dispozici zdravotní pojišťovny. Strategický materiál popisující podmínky udržitelnosti a rozvoje systému veřejného zdravotního pojištění až do roku 2030 vznikl za spolupráce zdravotních pojišťoven v kooperaci se zástupci ministerstva zdravotnictví a Kanceláře zdravotního pojištění. Reforma pod pracovním názvem Zdravotnictví 2030 je aktuální především v současné finančně nepříznivé situaci, kdy reálně hrozí vyčerpání všech zdrojů, které má české zdravotnictví k dispozici.

Koncepce zdravotních pojišťoven pod názvem Zdravotnictví 2030+ je dostupná všem zájemcům na: https://koncepce.kancelarzp.cz/. Jedná o strategický materiál zdravotních pojišťoven, který v sobě zahrnuje jasnou představu o podobě a opatřeních, které by vedly, jak říkají autoři, k udržitelnosti českého zdravotnictví i po roce 2030. Aktuálnost materiálu podtrhuje současný deficitní stav českého zdravotnictví, kdy zdravotní pojišťovny jsou pod tlakem rozhodování státní správy nuceny vydávat na zdravotní péči více peněz, než kolik do systému každý rok přiteče.

Zdravotní pojišťovny jsou často obviňovány z pasivity, je jim přisuzována úloha pouhých přerozdělovačů peněz, často čelí tlakům nejenom ze strany neúměrných požadavků lékařů, ale i dopadům rozhodování státní správy, především v souvislosti s úhradovými vyhláškami. Výsledkem je bohužel finanční vývoj, který směřuje ke kolapsu. Zdravotní pojišťovny přicházejí s návrhy, jak tomu do budoucna zabránit, a hlavně jak zdravotnictví nejenom udržet, ale i efektivně rozvíjet v horizontu následujících dekád,“ říká prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich.

Koncepce udržitelnosti českého zdravotnictví, se kterou přicházejí zdravotní pojišťovny, využívá a rozvíjí už existující procesy a instituce. Zachovává současný veřejnoprávní a neziskový charakter českého zdravotnictví. Dotýká se všech zúčastněných, tedy pojišťoven, lékařů, pojištěnců, plátců z řad zaměstnavatelů a také role státní správy.

Koncepce vždy popisuje současný stav a úlohy jednotlivých aktérů systému a navrhuje změnu, opatření do budoucna. Cíl je jediný, a sice, aby bylo české zdravotnictví udržitelné ve své kvalitě, ale i po finanční stránce. Ta je dnes v akutním ohrožení,“ upozorňuje Ladislav Friedrich.

Ke klíčovým parametrům strategického materiálu zdravotních pojišťoven Koncepce 2030 patří sjednocení postavení všech zdravotních pojišťoven ve snaze vyloučit konflikt zájmů v souvislosti s obsazeních samosprávných orgánů. Jedním z nejdůležitějších návrhů je však omezení pravomoci státu zasahovat do jednání mezi pojišťovnami a lékaři při jednáních o úhradách za zdravotní péči. Koncepce se také dotýká stanovení péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulace přímých plateb, tedy péče, kterou si už pojištěnec hradí ze svého. A konečně, koncepce zdravotních pojišťoven počítá i s možností přizpůsobit a upravovat za určených podmínek výši pojistného.

Na rozdíl od jiných pokusů upravujících pouze dílčí parametry systému, koncepce zdravotních pojišťoven Zdravotnictví 2030 je ucelenou strategii dalšího postupu k udržení kvality, dostupnosti, a především finanční udržitelnosti českého zdravotnictví nejenom pro rok 2030. Máme ještě nějaký čas, ale je nutné jednat a přijmout opatření, které nebudou dále prohlubovat deficitní bilanci systému. Je nutné ale neprodleně jednat. Pro příští rok jsme nyní navrhli ministerstvu zdravotnictví již jen minimální stabilizační opatření. Na víc bohužel není čas. Je však nezbytné, aby se otázka vývoje ve zdravotnictví dostala do volebních programů na další období. Zde by naše doporučení mohla a měla být inspirací.“ upozorňuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR, Ladislav Friedrich.