Mapujeme riziko vzniku dekubitů v nemocnicích

KZP od roku 2009 sleduje v exkluzivní statistice riziko vzniku dekubitů (tzv. proleženin) a výskyt dekubitů u pacientů hospitalizovaných ve vybraných nemocnicích. Z těchto dat těchto nemocnic vyplývá, že od roku 2015 riziko vzniku dekubitů meziročně ve sledovaných nemocnicích stále stoupá. Touto statistikou dává KZP zpětnou vazbu manažerům kvality těchto nemocnic jako podnět na zlepšení péče o hospitalizované pacienty. Své výstupy mohou jednoduše srovnat s národním průměrem a využít ho pro dlouhodobé sledování vývoje, což je důležité i pro splnění akreditačních požadavků.

Nejčastějším stupněm dekubitu je výskyt dekubitu 2. stupně, kdy je porušená kůže (37 % případů). Nejméně častým stupněm je naopak dekubitus 4. stupně, kdy dochází k poškození svalu (13 % případů). Dalšími sledovanými stupni dekubitů je začervenalá kůže (23 % případů) a postižení podkoží (27 % případů).

Ze všech hospitalizovaných pacientů je rizikem vzniku dekubitu ohroženo 22 % pacientů, přičemž samotný dekubitus se v konečném důsledku vyskytuje u 4 % pacientů.

 

Podrobnější informace najdete v naší Statistické ročence 2021.