Náklady na léčení cizích pojištěnců v roce 2021

Za rok 2021 jsme v KZP vyúčtovali zahraničním institucím za péči jejich pojištěnců v Česku celkem 1,263 miliard Kč. Největší podíl cizinců ze zmíněných 274 tis. případů, konkrétně 60 %, pochází z Německa, dále z Rakouska (18 %) a Slovenska (13 %). Díky plánované péči však na občany Slovenska připadá 29 % celkových nákladů. Celkové vykázané náklady na léčení českých pojištěnců v jiných státech naproti tomu činily „pouze“ 976 mil. CZK. Kladné saldo ve výši cca 300 mil. CZK bude po vypořádání úhrad čistým příjmem českého zdravotnictví.
Více podrobností najdete v aktuálně vydané Statistické ročence KZP.