Nejvíc českých pojištěnců ošetřili levně v Polsku

Téměř 79 tis. případů českých pojištěnců ošetřili v roce 2022 zdravotníci v Polsku, což je v porovnání s předchozím rokem nárůst o přibližně 10 tis. případů. Dalších více než 67 tis. případů českých pojištěnců jich bylo ošetřeno na Slovensku (nárůst o 4 tisíce případů). Celkově pak v roce 2022 bylo v zahraničí za zdravotní péči o české pojištěnce vyúčtováno téměř 179 tis. případů, přičemž největší díl uplatněných skutečných nákladů v penězích i objemu využily osoby pojištěné mimo stát bydliště.

 

Za plánovanou péčí čeští pojištěnci do zahraničí jezdí velmi zřídka, a to do Německa a Slovenska, nicméně se jedná o pouhé desítky případů.

 

Průměrné náklady na ošetření na jeden případ činily 6 129 Kč (meziročně dokonce mírný pokles), v případě přechodných pobytů však tato částka průměrně dosáhla 12 811 Kč. Významnou roli při tom hraje skutečnost, že státy, v nichž čeští pojištěnci využili zdravotní péči v době přechodného pobytu, patří mezi „dražší“ země (Německo, Rakousko).

 

Zatímco ve zmíněném Polsku jsou průměrné náklady na jeden případ nezbytné péče během přechodného pobytu 1 913 (v roce 2021 činily 2 007 Kč), na Slovensku činil průměr za ošetření již 5 374Kč, v Německu se dostáváme k částce 28 tis. Kč a nejdražší péče byla českým pojištěncům poskytnuta v průměru v Norsku (přes 255 tis. Kč), byť zde se jednalo o jednotky případů. Není proto divu, že největší suma nákladů byla Kanceláři ZP přeúčtována ze strany Slovenska a činila 347 mil. Kč.

 

Více podrobností najdete v aktuální Statistické ročence KZP.