Nejvíc českých pojištěnců ošetřili levně v Polsku

Téměř 79 tis. případů českých pojištěnců ošetřili v roce 2022 zdravotníci v Polsku, což je v porovnání s předchozím rokem nárůst o přibližně 10 tis. případů. Dalších více než 67 tisíc případů českých pojištěnců jich bylo ošetřeno na Slovensku (nárůst o 4 tisíce případů). Celkově pak v roce 2022 bylo v zahraničí za zdravotní péči o české pojištěnce vyúčtováno téměř 179 tisíc případů, přičemž největší díl uplatněných skutečných nákladů v penězích i objemu využily osoby pojištěné mimo stát bydliště.

 

Za plánovanou péčí čeští pojištěnci do zahraničí jezdí velmi zřídka, a když, tak v Německu nebo na Slovensku, nicméně se jedná skutečně o malé desítky případů.

 

Průměrné náklady ošetření na jeden případ činily 6129 Kč (meziročně dokonce mírný pokles), v případě přechodných pobytů však tato částka průměrně dosáhla 12 811 Kč. Významnou roli při tom hraje skutečnost, že státy, v nichž čeští pojištěnci využili zdravotní péči v době přechodného pobytu, patří mezi „dražší“ země (Německo, Rakousko).

 

Zatímco ve zmíněném Polsku jsou průměrné náklady na jeden případ nezbytné péče během přechodného pobytu 1913 (v roce 2021 činily 2007Kč), na Slovensku činil průměr za ošetření již 5 374Kč, v Německu se dostáváme k částce 28tis. Kč a nejdražší péči využili čeští pojištěnci v průměru v Norsku (přes 255 tis. Kč), byť zde se jednalo o jednotky případů. Není proto divu, že největší suma nákladů byla Kanceláři ZP přeúčtována ze strany Slovenskaa činila 347 mil. Kč.

 

Více podrobností najdete v aktuální Statistické ročence KZP.