Nejvíc českých pojištěnců ošetřili levně v Polsku

Více než 68 tis. českých pojištěnců ošetřili v roce 2021 zdravotníci v Polsku. Dalších bezmála 64 tis. jich bylo ošetřeno na Slovensku. Celkově pak za rok 2021 využilo zdravotní péči v zahraničí téměř 160 tis. českých pojištěnců, přičemž největší díl v penězích i objemu využily osoby pojištěné v ČR a léčené v jiném státě bydliště. Za plánovanou jezdí péčí čeští pojištěnci do zahraničí velmi zřídka, a když, tak na Slovensko nebo do Německa, nicméně se jedná skutečně o malé desítky osob.
Průměrná částka za ošetření činila 6158 Kč, v případě přechodných pobytů (turisté, studenti, vyslaní pracovníci) však tato částka průměrně dosáhla 12 649 Kč. Významnou roli při tom hraje skutečnost, že státy, v nichž čeští pojištěnci využili zdravotní péči převážně v době přechodného pobytu (úrazy, nehody, náhlá onemocnění), patří mezi „dražší“ země. Zatímco ve zmíněném Polsku jsou průměrné náklady na jeden případ 1353 Kč, na Slovensku činil průměr za ošetření již 5732 Kč, v Německu se dostáváme k částce 25 tis. Kč a nejdražší péči využili čeští pojištěnci v průměru v Norsku (přes 77 tis. Kč), byť zde se jednalo o individuální případy. Největší suma nákladů nám byla vyúčtována slovenským systémem zdravotního pojištění (365 mil. Kč.).