Nově: Zdravotní pojištění pro nezletilé s povolením k dlouhodobému pobytu

Změna zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců a souvisejících legislativních změn stanovuje, aby od 1. 1. 2024 byli nezletilí do 18 let pobývající na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu zdravotně pojištěni v českém systému veřejného zdravotního pojištění. Do této doby mohly (musely) mít uvedené osoby uzavřeno pouze soukromé zdravotní pojištění.

Po nabytí účinnosti této novely, tedy 1. ledna 2024, mohou nastat dvě situace:

1) Nezletilý již měl před tímto datem povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR. V takovém případě je třeba jej zaregistrovat do systému veřejného zdravotního pojištění den po vypršení platnosti jeho soukromého (komerčního) pojištění.

2) Nezletilému bude uděleno povolení k dlouhodobému pobytu po 1. lednu 2024. V takovém případě je třeba jej zaregistrovat do systému veřejného zdravotního pojištění ke dni, kdy jeho povolení k dlouhodobému pobytu nabude právní moci.

Za účelem registrace nezletilého do systému veřejného zdravotního pojištění je třeba kontaktovat některou z českých zdravotních pojišťoven. Výběr zdravotní pojišťovny je na pojištěnci.

Zařazení nezletilého do systému veřejného zdravotního pojištění a s tím spojené administrativní kroky obstarává jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.

Veřejné zdravotní pojištění nezletilého zaniká s koncem platnosti povolení k pobytu nebo dosažením zletilosti. V obou případech je nutné splnit zákonnou oznamovací povinnost a tuto skutečnost zdravotní pojišťovně nahlásit.