Občan v síti: Jak organizovat lůžkovou péči?

Na restrukturalizaci péče lze nahlížet z různých úhlů, což se potvrdilo nejen v příspěvcích jednotlivých účastníků semináře Zdravotnictví 2030+, ale také v následné diskusi. Pousmání budí už jen snaha o správné pojmenování této oblasti zdravotnictví: obnova lůžkové péče, reorganizace, optimalizace apod.

Pojďme se podívat na restrukturalizaci pohledem zástupců různých segmentů zdravotnictví.

MUDr. Pavel Vepřek:

„Ve srovnání s ostatními evropskými státy máme hypertrofovanou síť nereformovatelných fakultních nemocnic, kolem kterých kvetou privátní zařízení jejich zaměstnanců.“

MUDr. Petr Smejkal:

„U nás často léčíme v krásných budovách a pavilonech, které jsou v učebnicích architektury, a části z nich by se mohly stát muzei medicíny.“

JUDr. Ladislav Švec:

„Proces (restrukturalizace) by měl být ideálně koordinován v rámci samosprávy pojišťoven a poskytovatelů, která přináší efektivnější, dlouhodobější a na politice méně závislý rámec.“

Mgr. Eva Karásková:

„Češi tráví v nemoci příliš mnoho let, a to i v produktivním věku. Ozvat se musejí zaměstnavatelé.“

Tyto a řadu dalších názorů si můžete přečíst v posledním čísle Občana v síti.

A již nyní se můžete těšit na další seminář dne 20.3.2024 z cyklu Zdravotnictví 2030+. Tentokrát na téma Jak to u nás vypadá s primární péčí a co by bylo dobré v ní změnit?