Občan v síti: Jak ovlivnilo 20 let v EU české zdravotnictví?

Březnový seminář z cyklu koncepčních změn ve zdravotnictví se zamyslel nad dopady našeho 20letého členství v  EU na systém českého zdravotnictví. Přestože v této oblasti mají členské země ze strany EU velkou míru autonomie, existuje řada oblastí, které nás v rámci evropského  prostoru spojují: migrace lékařů, elektronizace zdravotnictví, dostupnost léků, hodnocení kvality, ad.

Zmiňme některé názory, které v souvislosti s členstvím Česka v EU a jeho vlivem na zdravotnictví zazněly:

PhDr. Jan Havlík, M.A.:

„Měřítkem našeho vztahu k EU jsme jen a jen my sami a možná máme tendenci podceňovat to, jakým způsobem EU ovlivňujeme.“

JUDr. Ladislav Švec:

„Za největší potenciální přínos EU pro zdravotnictví v nejbližší době považuji právě připravované nařízení o evropském prostoru pro data ve zdravotnictví.“

Mgr. Eva Karásková:

„Stejně tak ale nelze nevidět ani promarněné šance, například v oblasti rozvoje elektronického zdravotnictví, digitalizace a sdílení dat nebo v nevyužitém potenciálu společného evropského hodnocení zdravotních technologií.“

Zajímavé názory k tomuto tématu zazněly také následně ve volném fóru:

Mgr. Jáchym Hercher:

„Zřejmě nejviditelnější přínos pro pacienty nosí každý z nás v peněžence. Je jím Evropský průkaz zdravotního pojištění, tedy právo českých občanů na přístup ke zdravotní péči v kterémkoliv členském státě EU.“

Mgr. Ondřej Plevák:

„V pandemických letech se ukázala další velká výhoda toho, být v EU, a to je vyjednávací síla při společných nákupech respirátorů a hlavně vakcín. Ministerstvo zdravotnictví navíc samo přiznalo, že bez Unie by Čechům dostatek očkovacích látek nezajistilo.“

Tyto a řadu dalších názorů si můžete přečíst v posledním čísle Občana v síti.