Občan v síti: Jak se daří ambulantní specializované péči?

Předposlední seminář před letní pauzou týkající se koncepčních změn ve zdravotnictví se ponořil do hlubin ambulantní specializované péče v Česku. Vzkvétá tento segment péče nebo živoří vedle hospitalizační či primární péče? A zamýšlí se někdo systematicky nad provázáním těchto segmentů péče?

K tématu zazněly z prezentací i panelové diskuse následující názory:

MUDr. Pavel Vepřek:

„Absence pravidel upravujících pohyb pacienta v systému vede k tomu, že výkony, které může provést praktický lékař nebo které nejsou vůbec potřeba, zahlcují ambulance specialistů a prodlužují čekání těch, kteří jejich péči opravdu potřebují.“

JUDr. Ladislav Švec:

„Za největší potenciální přínos EU pro zdravotnictví v nejbližší době považuji právě připravované nařízení o evropském prostoru pro data ve zdravotnictví.“

MUDr. Zorjan Jojko:

„Naším už dlouhodobým problémem je neexistence kvalitní definice, kolik nás ve kterém oboru má být.“

MUDr. Jitka Vojtová, MBA:

„Pokud bychom přijali tvrzení, že se čekací doby prodlužují z důvodu nedostatku lékařů, nemohou na tom přímé platby nic změnit. Pokud je příčinou nedokonalá organizace, propustnost bez limitů atd., pak je toto řešení jistě jednou z cest.“

Zajímavé názory najdeme také v reakcích na tento seminář:

JUDr. Václav Janalík, MHA:

„V drtivé většině situací nám chybí definice něčeho, co můžeme nazývat pacientskou cestou nebo disease managementem, prostě pravidly, která  jednodušeně řečeno určí, kdo má být kdy a kým léčen.“

 

Tyto a řadu dalších názorů si můžete přečíst v posledním čísle Občana v síti.