Občan v síti: Jak to u nás vypadá s digitalizací zdravotnictví?

První ze série letošních seminářů koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+ pod vedením Občana v síti se věnovala stavu digitalizace českého zdravotnictví. Zájem o toto téma přilákal velké množství účastníků debatujících v panelu i během závěrečné diskuse. Téma je živé a je třeba k němu přistupovat skutečně zodpovědně.

Jaké názory kromě jiného najdete v prvním letošním čísle Občana v síti, která k Vám v novém roce přichází v novém kabátě?

Ing. Adam Šimčík, Katedra regionálních studií, VŠE, kontrolor, Nejvyšší kontrolní úřad:

„MZ a ÚZIS klíčové součásti nutné pro zavedení elektronického zdravotnictví v ČR prostě nezrealizovaly, čímž vlastně ani nesplnily požadavky zákona o elektronizaci zdravotnictví..“

Mgr. Lenka Kaška, M.L., LL.M., předsedkyně, Výbor pro pacientské organizace, Aliance pro telemedicínu a digitální zdravotnictví:

„Pacient dostane pouze informaci o tom, že jeho zdravotnická dokumentace (ZD) byla do úložiště vložena, a bude se na ni moci podívat. Ze zákona není zřejmé, zda si ji bude moci také stáhnout.“

Martin Čaban, komentátor Seznam Zprávy:

„Obecně považuji za zásadní překážku digitalizace něco, čemu se ošklivým manažerským anglismem říká mindset, jakési mentální nastavení části klíčových stakeholderů v českém zdravotnictví.“

Tyto a další názory se dočtete v nejnovějším čísle Občana v síti. Současně Vás zveme na webové stránky iniciativy Zdravotnictví 2030+: https://koncepce.kzp.cz/