Občan v síti: Jaké legislativní změny prosazuje MZ?

Poslední seminář před letní pauzou týkající se koncepčních změn ve zdravotnictví otevřel velmi palčivé téma, což bylo znát i z účasti na semináři, z reakcí účastníků i debaty na semináři. Takže jak nahlížet na legislativní změny, které aktuálně prosazuje Ministerstvo zdravotnictví?

MUDr. Pavel Vepřek:

„Návrh na povinné zavedení a rozšíření fondu prevence je hloupost, která se
líbí jen tomu, kdo o smyslu fondu prevence nemá ani tušení nebo kdo si na jeho prostředky brousí zuby.“

Mgr. Jan Zapletal:

„Obsahem materiálu přitom není žádný zásadní odklon od současného nastavení systému veřejného zdravotního pojištění, ale pouze reakce na některé zjevné nedostatky, s nimiž se potýká.“

JUDr. Ladislav Švec:

„…samo ministerstvo konstatuje, že v posledních letech nějak záhadně utrácíme stále více a více prostředků, aniž bychom za ně cokoliv dostávali. Čím to bude? Kdo nařizuje vydávat více, než se vybírá? Kdo před deseti lety od ZP převzal a nyní vytváří úhradové mechanismy? Opravdu snížíme neefektivitu tím, že posílíme její příčiny?“

Bc. Vladimír Kothera:

„Považujeme za nepřijatelné snižovat dostupné disponibilní prostředky určené na zdravotní péči a tyto převádět ve výši téměř 20 mld. Kč do nově vznikajících fondů.“

Zajímavé názory najdeme také v reakcích na tento seminář:

Ing. Radovan Kouřil:

„Představa o podobě reformy, která by z pohledu zdravotních pojišťoven přispěla k řešení aktuálních problémů, je shrnuta v rozsáhlé koncepci „Zdravotnictví 2030+“ zpracované Kanceláří zdravotního pojištění.“

Ing. Michal Čarvaš, MBA:

„Opakovaně se pozastavujeme nad tím, proč máme nejvíce atestačních oborů v jednotlivých detailních specializacích, kde atestuje do 20 lékařů za 5 let, když nám pak tito specialisté nemohou sloužit na základních oborech, jako je interna nebo chirurgie, protože nemají ten široký základ, který měli jejich předchůdci.“

Tyto a řadu dalších názorů si můžete přečíst v posledním čísle Občana v síti.