Oblast kardiologie je zmapována na Portálu ukazatelů kvality

Zveřejnili jsme výstupy ukazatele 30denní mortality pacientů po akutním infarktu myokardu. Pro registrované uživatele zejména z řad nemocnic jsou jejich vlastní výsledky dostupné jmenovitě, takže poprvé mohou dostat zpětnou vazbu o svých výsledcích ve srovnání s anonymními výsledky ostatních pracovišť.

Ze souhrnných výstupů se ukazuje, že mezi jednotlivými typy pracovišť nejsou významné rozdíly ve standardizované mortalitě. Ovšem při pohledu na konkrétní nemocnice existují významné rozdíly zejména v řešení případů akutního infarktu myokardu zvolenými způsoby léčby. Tyto výstupy zasluhují další hlubší analýzu.

Z důvodu korektního posouzení jsou výsledky sledovány podle jednotlivých diagnóz akutního infarktu myokardu a podle různých typů léčby. Přesto se ukazují významné rozdíly ve standardizované 30denní mortalitě mezi jednotlivými kraji: v Královéhradeckém kraji 5,10 %, zatímco v Moravskoslezském kraji 8,36 %. I tyto rozdíly zasluhují další analýzu.

Stejně tak je třeba dále analyzovat důvody, proč v některých centrech léčí identické pacienty v tak vysoké míře konzervativní léčbou, tzn. bez rekanalizační léčby.

Se zástupci odborné společnosti budeme pracovat na dalším zpřesnění ukazatele. Nicméně již nyní jde o cenný výstup pro sebehodnocení jednotlivých nemocnic.

Více najdete na Portálu ukazatelů kvality.