Veselé Vánoce a pevné zdraví v roce 2024

Celý tým Kanceláře zdravotního pojištění Vám přeje krásné vánoční svátky a pevné zdraví v roce 2024.

Letos jsme naše PF vytvořili ve spolupráci se společností DUHA, která poskytuje sociální služby pro dospělé s mentálním postižením.