Po Polsku uznává české eRecepty i Chorvatsko

Pokud cestujete do Chorvatska, pak vězte, že stejně jako v Polsku, i zde máte nyní možnost vyzvednout si ve vybraných lékárnách, na základě předložení českého eReceptu, léčivý přípravek, který Vám byl předepsán Vaším českým ošetřujícím lékařem.

V dané chorvatské/polské lékárně budete se vší pravděpodobností požádáni o úhradu daného léčivého přípravku, dobrou zprávou však je, že po návratu do ČR budete moci svoji českou zdravotní pojišťovnu požádat o náhradu takto vynaložených nákladů.

Česká pojišťovna nahradí náklady do výše české ceny, hrazené ze zdravotního pojištění. Ve výjimečných případech lze rozhodnout i o náhradě do výše zahraničních (rozuměj chorvatských, resp. polských) cen. O náhradě zdravotní pojišťovny rozhodují ve správním řízení a na rozhodnutí mají lhůtu až 30 dní, ve zvlášť složitých případech až 60 dní.

Podrobnosti o tom, jak funguje přeshraniční eRecept naleznete ZDE.