Portál ukazatelů kvality – nová verze

Jsme rádi, že po ročních přípravách jsme aktuálně spustili novou podobu Portálu ukazatelů kvality KZP.

 

Co změna Portálu přináší?

  • Přehlednější uživatelské prostředí, které prostřednictvím snadných orientačních prvků (menu v záhlaví a po stranách, rychlá navigace ke každému ukazateli) zrychlí práci s Portálem.
  • Rychlejší aktualizace ukazatelů pro nás jako administrátora a rychlejší dostupnost aktualizovaných výsledků pro uživatele.
  • Vylepšenou a interaktivní grafiku jednotlivých ukazatelů, která zpřehlední výstupy všech ukazatelů.
  • V této verzi Portálu jsme zpracovali také nové oblasti kvality zdravotní péče, které byly schváleny a projednány v průběhu tohoto roku.

 

Co plánujeme doplnit v dalších krocích?

  • U každého ukazatele a jeho výstupu nabídneme možnost exportu výstupů do formátu pdf nebo Excel, aby uživatelé s daty mohli lépe pracovat.
  • Notifikace změn v Portálu na uživatelském e-mailu automaticky upozorní na případné aktualizace, aby uživatelé měli neustále povědomí o vývoji sledovaných ukazatelů.

 

Co bude nyní následovat?

  • Do 31.1.2024 bude na známé adrese puk.kancelarzp.cz fungovat již jen tento nový Portál. Výstupy původního Portálu najdou uživatelé na adrese old.puk.kancelarzp.cz, nicméně upozorňujeme, že na tomto Portálu již nebudou probíhat žádné další aktualizace.
  • Po 31.1.2024 bude dostupný již jen nový Portál a stránka původního Portálu bude zrušena.

 

Primárním cílem všech změn je, aby uživatelé Portál využívali ke své práci a ke sledování kvality péče ve spravované oblasti. Budeme rádi za zpětnou vazbu (petr.jenik@kancelarzp.cz), abychom Portál vyladili do skutečně účelně využívaného nástroje českého zdravotnictví.

 

Předem děkujeme za spolupráci a věříme, že Portál naplní všechny sledované cíle.