Pozvánka: Dopis Ježíškovi aneb zdánlivě nesplnitelná přání

Srdečně všechny zveme na letošní poslední diskusní setkání z cyklu koncepčních změn Zdravotnictví 2030+. Bilančně bychom se chtěli ohlédnout za celým letošním cyklem a současně bychom si chtěli nastínit výhled nejen do příštího roku.

Témata k diskusi:

  • O jaké tři změny ve zdravotnictví byste požádali Ježíška, kdyby na to přišlo?
  • Co pro jejich realizaci můžeme udělat, když nás oslyší?
  • Kdy si myslíte, že by mohla nastat reálná poptávka po potřebných změnách ve zdravotnictví mezi voliči?
  • Jsou budoucí reformátoři skryti v líhních politických stran nebo musí přijít někdo z venku?

Své příspěvky přednesou:

PhDr. Martin Šámaj, MBA
poradce ministra financí pro oblast zdravotnictví, managing partner, Smart Healthcare Solutions

MUDr. Petr Smejkal
hlavní epidemiolog, IKEM

JUDr. Ladislav Švec
ředitel, Kancelář zdravotního pojištění

Účast na přednášce je zdarma. Svoji účast, prosím, potvrďte odpovědí na e-mail pavel.veprek@sdruzeniobcan.cz

Program si můžete stáhnout zde.