Pozvánka: Jak to u nás vypadá s digitalizací zdravotnictví?

Přejeme vše dobré v novém roce a opět všechny srdečně zveme na první letošní diskusní setkání z cyklu koncepčních změn Zdravotnictví 2030+. Rok 2024 začneme tématem, které je diskutováno již řadu let, ale dílčí výsledky můžeme vidět u samosprávy či komerčních firem, na centrální úrovni jsme stále ve fázi diskusí.

Na semináři padnou odpovědi na zásadní otázky z této oblasti:

  • Co se dosud v digitalizaci zdravotnictví u nás odehrálo a je možné tímto postupem dosáhnout žádoucího cíle?
  • Kde vidíte hlavní slabiny dosavadního vývoje a co by se mělo dělat jinak?
  • Co nám přinese EHDS a jak by tato norma měla být uváděna do praxe?
  • Komu digitalizace překáží a jak odpor překonat?

Své příspěvky přednesou:

Ing. Adam Šimčík
kontrolor, NKÚ

Mgr. Lenka Kaška, M.L., LL.M.
předsedkyně, Výbor pro pacientské organizace, Aliance pro telemedicínu a digitální zdravotnictví

MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA
primář, odborné ambulance Benedor s.r.o.

Ing. Martin Doležal
publicista, digitalhealth.cz

Účast na přednášce je zdarma. Svoji účast, prosím, potvrďte odpovědí na e-mail pavel.veprek@sdruzeniobcan.cz

Program si můžete stáhnout zde.