Pozvánka: Jak to u nás vypadá s primární péčí?

V rámci diskusního cyklu koncepčních změn ve Zdravotnictví 2030+ Vás srdečně zveme na diskusní setkání, které se bude konat ve středu 20. 3. 2024 v 15 hod. v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7.

Tentokrát si budeme klást otázky, které napadnou každého z nás, neboť se to týká nás osobně, našich dětí i našich rodičů:

Jak u nás primární péče plní roli, která jí náleží?
Jaké jsou její silné a slabé stránky a co jí překáží v rozvoji?
Jak funguje kooperace mezi jednotlivými úrovněmi zdravotní péče?
Co by se mělo udělat pro to, aby praktickým lékařem chtěl být každý?
No, a co se pro to dělá?

Úvodní příspěvky přednesou:

MUDr. Petr Šonka
praktický lékař, Přeštice, předseda, Sdružení praktických lékařů

Mgr. Jaroslav Šíma, MBA
předseda představenstva, Moje Ambulance, a.s.

Mgr. Venuše Škampová
ředitelka, Odbor zdravotní péče, MZ ČR

Kompletní program naleznete zde.

Svoji účast, prosím, potvrďte odpovědí na mail pavel.veprek@sdruzeniobcan.cz. Díky. Vstup je volný.