Pozvánka: Propojení zdravotního a nemocenského pojištění

Je propojení zdravotního a nemocenského pojištění utopií nebo racionálním krokem?

V rámci koncepce udržitelného Zdravotnictví 2030+ Vás zveme na další seminář, na kterém budeme diskutovat oblast, kterou řada lidí považuje za utopii v prostředí českého zdravotnictví: propojení systému zdravotního a nemocenského pojištění.

Detailní témata diskuse:

  • Jaké výhody a nevýhody má současné oddělení zdravotního a nemocenského pojištění?
  • Proč se o spojení zdravotního a nemocenského pojištění po léta mluví a nic se pro to neudělalo?
  • Jsou zdravotní pojišťovny schopny zvládnout agendu spojenou s nemocenskou a jaké by to mělo dopady na instituce v sociální oblasti.
  • Co by spojení zdravotního a nemocenského pojištění přineslo občanům/pacientům?

Své příspěvky přednesou Ing. Iva Merhautová, MBA, MUDr. Pavel Hroboň, M.S. a již tradičně i JUDr. Ladislav Švec.

Kdy: ve středu 17.5.2023 v 15.00

Kde: v budově Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., Politických vězňů 7, Praha 1, 2. patro, místnost č. 7

Svou účast prosím potvrďte na e-mail pavel.veprek@sdruzeniobcan.cz

Detaily semináře.