Prázdniny 2022 přinesly navýšení péče

Čeští pojištěnci téměř ve všech zemích čerpají nezbytnou péči nejčastěji v prázdninových měsících červenci a srpnu (nejvíce na Slovensku a Chorvatsku). Zajímavou výjimkou je Rakousko, kde je péče (v souvislosti s lyžařskou sezonou) nejčastěji čerpána v období ledna a února.

Zejména v Chorvatsku meziročně vzrostl počet ošetřených českých pojištěnců při přechodných pobytech v průběhu letních prázdnin (2364 pojištěnců v roce 2022 oproti 1322 pojištěncům o rok dříve). Podobný nárůst nastal také u pojištěnců při přechodných pobytech ošetřených v Polsku (1502 pojištěnců oproti 1141 pojištěncům o rok dříve). Naopak výrazný úbytek případů lze meziročně vidět na Slovensku: 3048 pojištěnců v roce 2022 oproti 4370 pojištěncům v roce předchozím.

Výše uvedená čísla korespondují také se skutečností, že početně nejsilnější věkovou kohortou ošetřených českých pojištěnců při přechodném pobytu jsou stabilně osoby ve věku 26 až 30 let. Z pohledu nákladů jsou ovšem nejdominantnější skupinou osoby ve věku 66+, u nichž průměrné náklady na ošetření přesahují částku 27 000 Kč za jeden případ.

Více podrobností najdete ve Statistické ročence KZP 2022.