Preskripce antibiotik: stále je co zlepšovat

Narůstající rezistence mikrobů vůči antibiotikům (ATB) je celosvětovou hrozbou. Pacienty s infekcí způsobenou mikrobem rezistentním k antibiotikům prokazatelně ohrožuje zvýšená morbidita a mortalita, léčba je obtížná a několikanásobně zvyšuje náklady na zdravotní péči.
Mezi hlavními faktory vzniku antibiotické rezistence je nesprávná indikace ATB, která je v zásadě dvojího druhu: ATB jsou předepisována příliš často, tedy i u infekcí virového původu, a volba ATB je suboptimální, neboť je dávána přednost širokospektrým ATB u infekcí, které je možno léčit ATB s úzkým spektrem (například předpis amoxicilinu u streptokokové tonzilofaryngitidy).

Více informací o srovnání preskripce ATB v Česku a v zahraničí, včetně námětů na další zlepšení sledování preskripce praktických lékařů, se dočtete v článku MUDr. Michala Prokeše v posledním čísle časopisu Practicus (Prokeš M, Žemličková H, Wagner L, Prokeš J: Preskripce antibiotik u všeobecných praktických lékařů: stále je co zlepšovat. Practicus 2003; 22(1): 5-10.)